سازه های lsf چیست؟

Shape

چرا سازهlsf؟

نوشتاری پیرامون سازه های lsf. ایجاد ساختمان های ایمن که تامین کننده آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه باشد از اهداف اصلی مهندسان است. انتخاب صنعتی سازی ساختمان ها به عنوان روشی تجربه شده و نظام مند جهت نیل به این هدف، مد نظر عوامل دخیل در ساختمان سازی بوده است. دستیابی به گزینه ای که علاوه بر رعایت مقررات ملی و ضوابط فنی از مشخصه سرعت و دقت کافی در اجرا برخوردار باشد، مطلوب و مناسب با نیازهای رو به تزاید مسکن است.

از میان سیستم های ساختمانی برخی متناسب و همخوان با روش های تولید صنعتی بوده اند. و مولفه های اجرایی آن ها در بستر مزبور توسعه یافته است.  یکی از سیستم های ساختمانی که در سالیان اخیر توسعه مناسبی در سطح جهانی داشته است، سیستم ساختمانی فولادی سبک سرد نورد شده می باشد.

سازه های lsf

جایگاه سازه lsf

سیستم ساختمانی فولادی سبک سرد نورد شده ( سازه های lsf)  سیستمی چندگانه است.  پیدایش ای سیستم ریشه در دغدغه های زیست محیطی داشته است.  به تبع آن به عنوان جایگزین برای ساختمان های چوبی شناخته شده است. اما به تدریج جایگاه ویژه ای در میان سیستم های دارای ظرفیت تولید صنعتی یافته است.

 میل به توسعه صنعتی سازی ساختمان در سالیان اخیر در کشور جاری بوده است. این امر موجب انجام پروژه های تک سازی و انبوه سازی با قطعات فولادی سبک سرد نورد شده ( سازه های Lsf) نیز شده است. ایران کشوری با  ظرفیت بالای تولید فولاد می باشد. در کنار آن مزیت هایی همچون انعطاف بالا، وزن کم سازه و متعلقات و روش تولید سریع هم وجود دارد. در نتیجه سازه های lsf  گزینه ای قابل اعتنا در صنعت ساختمان سازی کشور به حساب می آید.

تعریف سازه lsf

سازه های lsf یا همان سیستم ساخت با استفاده از قاب های فولادی سبک سرد نورده شده نوعی از سیستم ساخت بوسیله فولاد گالوانیزه می باشد. سازه های lsf به صورت خشک (dry wall) تولید و اجرا می شود. کاربرد قاب های سبک فولادی صرفا به عنوان سیستم باربر ثقلی، حداکثر تا 5 طبقه یا 15 متر از تراز پایه، می باشد. در سیستم نیوزلندی از مقاطع C شکل برای تولید اسکلت استفاده می شود. اکثر اتصلات در سازه های Lsf به صورت اتصلات پیچی است. محل قرارگیری پیچ ها در روش ساخت با سیستم نیوزلندی توسط ماشین و با دقت بالا مشخص می شود.

فهرست