کانکس های نگهبانی و حفاظتی

حفظ آرامش و حفاظت در برابر شرایط جوی هوا جهت نگهبانان و کارکنان واحد حراست و یا مکانی جهت بررسی تردد خودرو و واحدهای ارائه اطلاعات از جمله کاربردی ترین نیازهای شهرها می باشد. شرکت ستون قصر طلایی اقدام به ساخت و تهیه کانکس ها و واحدهای پیش ساخته نموده است. از دیگر موارد مصرف اینگونه کانکس ها با مقداری تغییر در طراحی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کیوسک های فروش گل و روزنامه
کیوسک های فروش مواد غذایی
کیوسک های پلیس و غیره