کانکس های تاسیساتی و انبارها

جهت نگهداری بسیاری از کالاها و محصولات می توان از کانکس های انبار شرکت ستون قصر طلایی استفاده نمود که به جهت کیفیت ساخت و عایق نمودن دیواره ها مکان مناسبی برای این امر می باشد. همچنین کانکس های تاسیساتی بنابر نوع کارکرد آن قابل ساخت می باشد که از جمله موارد مصرف آن می توان به صنایع برق، گاز، مخابرات، و حفظ تاسیسات ساختمان ها از باد و باران شرایط جوی سخت اشاره کرد.