کانکس های اسکان و دفتر کار

کانکس های اسکان محلی است جهت استراحت مدیران و کارگران که بنا بر سلیقه و در خواست سفارش دهند و بنابر تیپ انتخابی می تواند تنوع بالایی را در برگیرد، این کانکس ها بنا بر مورد استفاده آن می تواند دارای طراحی و امکانات متفاوتی داشته باشد، از گزینه های انتخابی می توان به مبله نمودن داخل کانکس نیز اشاره کرد و یا اینکه خریداران ترجیح میدهند کانکس ها را به صورت غیرمبله تحویل گیرند. کانکس های دفتر کار نیز همانند کانکس های اسکان دارای مشخصات یکسان می باشند و تفاوت در دیزاین داخلی آنها لحاظ میشود.